Treninger i gang - Vårslepp cup hjå Ørnar
Dei fleste laga er no i gang med trening inne på Bulken skule. Om 14 dagar brakar det laus med Vårslepp cup i Skulestadmo.
Inne på fotballsida finn du link til kampoppsettet - evt. gå direkte til heimesida til Ørnar