Giro for medlemsskap
Alle som deltek i aktivitetar i regi Bulken IL skal vere medlem. Under finn du betalingsinformasjon.
Betalingsinformasjon medlemskap Bulken IL 2018