Viktig: Årets dugnad i Eideshagen!
I veke 36 skal me ha den årlege ryddedugnaden i Eideshagen. Det er trening på tirsdag og torsdag. Så foreldre kan velgja om dei vil gå på dugnad tirsdag 4. september eller torsdag 6. september.
Det som skal gjerast er:
- Kantklypping/ skråningar
- Slå plenane
- Grava opp sandkassa
- Luka litt i beda
- Husvask: tørka støv i utleige lokale. Vaska på kjøkken, toalett i gangen og vaska vindauger. Treng ikkje vaska gulv og garderobar denne gongen.
- Bera flis klatreparken


Ta med:
- Ryddesag/ kantklyppar om du har
- Plenrive
- Spade
- Plenklyppar(kan avtalast kven som skal ta med)

Er i Eideshagen:
- Bøtter til flisbering
- Vaskeutstyr

Håpar foreldre er flinke til å stilla opp, så me får eit fint og ryddig anlegg å visa fram på Eideshage-cup 23.september.