Informasjon til deltakande lag
Under finn du info om turneringsoppsettet til Romjulscup 2018
Til deltakande lag i romjolscup 27/12-29/12
KL F Gutar består av 7 lag . dei er delt 1 pulje a 3 lag, OG 1 pulje a 4 lag.
NR 1 OG 2 TIL SEMIFINALE.
KL I SMÅJENTER består av 4 lag , spelar enkel serie . Alle lag til semifinale.
Kl H Smågutar består av 6 lag , 2 puljer a 3 lag. Nr 2 od 3 til kvartfinale . NR 1 DIREKTE TIL
SEMIFINALE.. KL G består av 3 lag, NR 2 OG 3 TIL SEMIFINALE . nr 1 direkte til finale.
Desse laga spelar 1 x 13 min

Herrelaga er delt i to klassar, A/B og D.
A/B -klassen består av 15 lag. 3 puljer a 4 lag,og
1 pulje med 3 lag

NR 1 OG 2 I KVAR PULJE GÅR TIL A -SLUTTSPELET.
NR 3 OG 4 GÅR TIL B SLUTTSPEL

D-klassen består av 9.lag. Dei er delt i tre puljer a 3 lag . NR 3 I D1 OG D2 SPELAR KVALIFISERING TIL KVART FINALE . ALLE ØVRIGE LAG GÅR DIREKTE TIL KVARTFINALE.
Damelaga er delt i 2 klasser, C OG E
KL C DAMER består av 4 lag. Alle lag til semifinale
KL E DAMER BESTÅR AV 4LAG , alle lag til semifinale
KL A/B ,C OG D SPELAR 1X 18 MIN.


Me vil krevja att samtlege lag viser at deltakaravgift er betalt.Turneringa vil bli spela etter
NFF sine reglar for innandørsfotball. Det vil bli brukt ishockeyutvisningar , dvs att gule kort
automatisk gir 2 min utvisning. «Raudt kort» vil innebera at spelaren får 5. min straff
som må sonast, medan lager får ei lagstraff på 2 .min. Spelaren kan og få match straff.
Skli taklingar er ikkje lov.
Lagskontigent må vera betalt før fyrste kamp . Spelarar kan kun spela på eitt lag under turneringa.
Unntak er lag med dispensasjon frå turneringsleiinga.

NB! Me vil igjen minna om at berre joggesko med lys såle kan nyttast i hallen. Spelarar
med sko med mørk såle vil ikkje få spela før det er bytta til godkjent fottøy-
Me krev at det vert nytta LEGGSKINN under turneringa.
Det er og grunn til å minna om att sekretariatet KAN gripa inn dersom det skjer noko utan
at dommar får det med seg!