VELKOMEN TIL ÅRSMØTE I BULKEN IL
Ny dato for årsmøte Bulken IL.
Det utsette årsmøtet vert skipa til onsdag 3. juni kl 20 i Eideshagen. Årsmelding, rekneskap, budsjett og val. Møtet vert i tråd med smittevernreglane. Vel møtt!

Styret i Bulken IL