Generell informasjon :
 
Hovudsponsorar :







Voss Sparebank






Annonse :






 
Oversikt over tillitsvalde:

Tillistvalde i Bulken IL 2017

Handlingsplan for Bulken il 2017


Medlemstilbod

Her finn du avtalen med Sport 1 (2015).

Klubbdressar - kjem sommar 2018

Overtrekksgensar - MX





Krav om politiattest :
Alle som trenar / har aktivitet saman med born skal levera politiattest - denne
er gyldig i 3 år. Kontakt Atle Mykkeltveit dersom du har spørsmål