KLUBBEN INFORMERER:

Velkomen til den 31. Romjulscupen - 2022

Tirsdag 27. desember - torsdag 29. desember inviterer Bulken igjen til romjulscup i Voss Idrettshall. Me har i år arrangert cupen i 31 år!

Romjulscup i innandørsfotball har følgjande klassar:

A/B Herrar - senior og juniorfotball
C Damer - senior og juniorfotball
D Herrar mosjon
E Damer mosjon
F Gutar fødd 2007/2008

G Jenter fødd 2007/2008
H Smågutar fødd 2009/2010
I Småjenter fødd 2009/2010

A/B- og C-klassen er for spelarar i divisjonsfotball i 2018. Etter innleiande kampar i A/B-klassen går 8 lag til A ? sluttspel og 8 lag til B ? sluttspel (med atterhald om nok påmld).

Bedriftsidrettslag, venegjengar og andre vert invitert til å melde seg på i klassane herrar og damer mosjon. Laga må sjølve ved påmelding markera kva klasse ein ynskjer å delta i. Arrangøren tek likevel atterhald om å kunna gjera endeleg rangering av laga.

I klassane F, G, H og I, ope Vossameisterskap i innandørsfotball, kan kvar klubb kan melde på så mange lag dei vil i kvar klasse.

Speleprogram 
Med atterhald om påmelding, tek vi sikte på at kvart einskild lag skal få mist 3 kampar. 
Vossameisterskapen (klassane F, G, H og I) vert avvikla 3 joledag. Mosjonsklassane og klasse C vert avvikla 4. joledag. Dersom stor påmelding i klasse C Damer blir det A og B sluttspel. Dersom stor påmelding i A/B-klassen vert det innleiande kampar 4. joladag. Speleprogrammet vert annonsert påwww.bulkenil.no i god tid før jol. Ver difor nøye med å halde fristen (8des). 

Påmeldingsavgift 
Betalast til Bulken IL sin konto. Påmeldingsavgifta må vere betalt før første kamp. 
A, B, C, D, E: kr 1800, - per lag 
F, G, H, I: kr 1200, - per lag

 

 

 

Speletid 
Klasse A, B, C, D og E: 1 x 18 min utan pause. 
Klasse F, G, H, I: 1 x 13 min utan pause. 
Spelarar pr. lag 
Klassane A, B, C, D og E: Keeper + 4 utespelarar. 
Klassane F. G, H, I: Keeper + 4 utespelarar 
Det er lov å nytta så mange innbytarar ein vil i kvar kamp. Flygande innbyte.

Reglar 
Dommarar vil bli sett opp av arrangør. Turneringa vil bli spelt i samsvar med Norges Fotballforbunds reglar for innandørsfotball. Det blir nedsett ein jury samansett av turneringsleiar + 2 frå andre lag.

Puljer 
Laga vil i størst mogeleg utstrekning verta fordelt på puljer à 4 lag som spelar enkel serie. Dei to beste laga vil gå til sluttspelet som vil verta spela som cup.

Utstyr 
Arrangøren held ballar. Når det gjeld drakter ber vi om at kvart lag syter for å ta med to draktsett i ulike fargar. NB! Berre joggesko med lys såle kan nyttast i hallen. Spelarar med vanlege fotballsko eller sko med mørk såle vil såleis ikkje få høve til å spela. Spelarar utan leggskinn får ikkje spela.

Premiering 
Premiering til vinnar av kvar klasse. Beste keeper, beste spelar og toppscorar i klassane A, B og C. Beste spelar og toppscorar i klassane D, E, F, G, H og I.

Påmelding 
Påmelding innan 8.desember. Lag som ikkje har betalt får ikkje spela. Opplysningar om turneringa, påmelding etc. får du av turneringsleiar Frode Tufte på 91118110

Velkomen til Romjulscup!

Med helsing Bulken IL - Fotball

 

Utskriftsvennleg invitasjon: 2022_Velkomen-til-Romjulscup.pdf

Påmeldingsskjema (word): 2022_Påmeldingskjema_ROMJULSCUP.docx

Påmeldingsskjema (pdf): 2022_Påmeldingskjema_ROMJULSCUP.pdf

Les meir

Kampoppsett Eideshagen cup 2022

Her finn du kampoppsett for årets Eideshagen cup

Les meir

Velkomen til 1.klassinger

Me ynskjer alle velkomne til å spela fotball i Eideshagen denne sesongen. Me startar treningar i august og held på så lenge forholda tillet det. Om vinteren vil me prøva med nokon treningar inne i gymsalen på Bulken skule. Gå inn på fotballsida for meir informasjon. 

Les meir

Storsamling i Vikersund i veke 25

Storsamling for alle hopparar i Norge!

I veke 25 samlast alle hopparar i Norge til hopping/trening, føredrag og sosiale aktivitetar. 

Les meir

Voss Idrottsråd inviterer til «Inspirasjonskveld for idretten»

Torsdag  7. april  kl. 17.30 – 19:30
Stad: Scandic Voss
Innleiarar: Elisabeth Faret og Marco Elsafadi, som begge er medlemmer av landsstyret i Norges idrettsforbund, kjem til Voss denne ettermiddagen.

Les meir

Omframt årsmøte onsdag 27. april

Det vert ekstraordinært årsmøte i Bulken IL i Eideshagen onsdag 27. april kl. 19.30

Les meir

Komande aktivitetar:

Aktivitetskalender

Gå til komplett kalender for Bulken IL

Der er ingen aktivitetar lagt inn i kalenderen

Bli medlem i Bulken IL

Klubben brukar Norges idrettsforbund si teneste Min idrett til å administrera klubben sine medlemer. Her er det enkelt å bli medlem i Bulken IL.

Gå til innmelding

HOVUDSPONSORAR:

sparebanken
bkk

Bulken IL på Facebook: